Eliteskolen

Bliv en del af Danmarks bedste elitehold!

Hvad er Eliteskolen?

Eliteskolen består af alle Planums konkurrencehold og rummer dansere der alle har en stor teknisk kunnen, evnen til at brænde igennem på scenen og høj træningsmoral. På Eliteskolen træner man ugentligt med sit hold og ofte med planlagte ekstratræninger. Netop derfor er elevernes sociale kompetencer vigtige egenskaber at besidde, da evnen til at kunne indgå i et fællesskab er noget af det, som kan skabe fundamentet for et stærkt, sjovt og banebrydende konkurrencehold.

 

Hvad får du på Eliteskolen?

Eliteskolen er den konkurrencepræget afdeling hos Planum Family, der udfordrer elevernes talent. Netop derfor får eleverne også meget igen gennem Eliteskolen: bl.a. får danserne en plads på et af Danmarks bedste dansehold samtidig med at de oplever kvalitet, glæde og inspiration sammen me andre, som har samme passion. Kort sagt: Eliteskolen giver dig danseoplevelser for livet.

 

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne møder både faste undervisere og gæsteundervisere. Eleverne bliver undervist i forskellige danseteknikker med det formål at mestre og have kontrol over kroppens fysiske kunnen. Derfor bliver elevernes fysiske grundform udfordret gennem kondition, styrke og smidighed. Overordnet vil eleverne på Eliteskolen opleve en gennemgribende undervisning med fokus på teknik, koreografi og udstråling.

Gennem Eliteskolen vil eleverne vil lære det professionelle dansemiljø og netværk at kende både til diverse konkurrencer, men også gennem erfaringen fra de faste undervisere og gæsteundervisere.

Vores vision for Eliteskolen og holdene herunder er at udvikle dansere ud fra et personligt og socialt plan. Denne vision vil vi på Eliteskolen følge til dørs ved at fokusere på konkurrencehold som alle indeholder rummelige dansere med alsidig viden – dansemæssigt såvel som menneskeligt.

 

Krav til dansere på Eliteskolen

Som en del af Eliteskolen skal du forvente at bruge minimum to timer ugentlige på træning med konkurrenceholdet. Derudover er det obligatorisk for elitedanserne at deltage i den årlige Trainingcamp, Elitecamp og øvrige elitesamlinger.

 

Hvert år indledes den nye dansesæson hos Eliteskolen med en Trainingcamp, hvor deltagelse er obligatorisk. Træningslejren foregår en hel weekend på Klank Efterskole i Galten, hvor Eliteskolens elever danser, spiser og sover sammen på skolen. Her får alle mulighed for at lære deres nye dansefamilie at kende gennem sociale aktiviteter, dans og en masser af hygge. Formålet med campen er at forberede hver danser på, hvad det indebære at være en del af Eliteskolen og Planum Family. Til træningscampen vil der være samtaler, hvor træneren forventningsafstemmer med holdet, snakker om ambitionsniveau og sætter mål for den kommende dansesæson.

 

Der vil yderligere være en endags Elitesamlig i efteråret samt en to-dages Elitecamp i starten af det nye år inden konkurrence-halvåret går igang.

 

Har du lyst til at være en del af Eliteskolen?

For at blive en del af Planum Eliteskolen skal du først søge om optagelse og dernæst til en årlig audition, som oftest ligger i sommerperioden. Du kan søge om optagelse på Eliteskolen HER. For at give os de bedste forudsætninger for at danne et ordenligt indtryk af din person og dit ambitionsniveau, beder vi dig om forskellige informationer om dig selv og dine tanker om dans. Vi glæder os til at høre fra dig!

Overordnede forventinger til elitedanseren

For at forblive blandt de bedste hold i Danmark og skabe fremgang på holdene, har vi på Eliteskolen fastsat en række forventinger, som eleverne enten kan indfri på forhånd eller opnå gennem træning, passion og fællesskab på vores danseskole. Elitedans på Planum er derfor ikke bare at komme til træning og lære en koreografi. Fællesskabet og ansvaret overfor hinanden er en forudsætning for, at de gode resultater kan vedligeholdes og udvikles. “Ubuntu” er et afrikansk ordsprog, som betyder: “jeg er, fordi vi er” – derfor fokuserer Eliteskolen på, først og fremmest, at styrke elevernes forhold indimellem. Vi forventer derfor også, at danserne fokuserer på hinandens styrker og derudfra danner et socialt, positivt og styrkende fællesskab. Lad os derfor samles om grunden til, hvorfor vi startede: fordi vi elsker at danse!

 

Herunder finder du de grundlæggende forventninger til de elever, som gerne vil gå på Eliteskolen. Forventningerne er afstemt ud fra tidligere erfaringer og er sat som pejlemærker til eleverne, hvorudfra de kan forberede sig til den kommende sæson.

 

Form

For at få mest muligt ud af træningen og de profesionelle rammer, som Eliteskolen stiller til rådighed for alle danserne, er det bedst at have og vedligeholde en god grundform. Det betyder, at ens fysik og kondition skal være god. På den måde kan du bedst muligt følge med i den undervisning og de udfordringer, du kommer til at møde på Eliteskolen.

 

 

Mødepligt

Sammenholdet på Eliteskolen er vigtig og eleverne får de bedste oplevelser, hvis alle engagerer sig. Et hold er afhængig af hver enkelt danser, så derfor er der mødepligt til alle træninger, camps og konkurrencer. Studie- og eksamensforberedelser kan planlægges og anses ikke som valide afbudsgrunde, ligesom vi også forventer at private rejser ikke kolliderer med træningen. Hvis du dog af personlige og særlige grunde  bliver nødt til at udeblive fra en træning eller andet, skal du selvfølgelig kontakte din træner og forklare om situationen – vi er først og fremmest en stor familie, hvor vi tager os af hinanden.

 

 

Deltagelse på et eller flere hold

Udover den ugentlige elitetræning bør man som elitedanser tage minimum ét hold eller Open Class på øvet-niveau om ugen. Ved at tage andre og flere undervisningstimer kan du nemlig udvikle dit talent og derved vedligeholde det høje niveau, der kræves for at være en del af Eliteskolen. Derudover er det både sjovt og lærerigt at opleve nye dansestilarter hos en anden træner med sine venner fra holdet.

Dette gælder ikke for elever, der kommer langvejsfra. Der forventes dog deltagelse til workshops og andre Planum-aktiviteter.

Hvad indebærer en audition?

Afgørelse om optagelse på Eliteskolen besluttes af de tilknyttede trænere til en audition, der har form af en workshop. Den årlige audition finder typisk sted i løbet af sommeren. Til audition lærer alle tilmeldte en koreografi sammen og imens gælder det om at vise, at man er seriøs i undervisningssituationer, målrettet og ikke mindst, at man elsker at danse! Derefter kommer man ind i mindre grupper, så trænerne kan se, hvordan man passer sammen med andre og deres dansestil.

 

På Planum ved vi, at en audition-dag er fyldt med nervøsitet og spænding. Derfor har vi medlemmer fra Planum Family på stedet til at sørge for, at alle får en god og sund danseoplevelse. Inden audition-start kan danserne også selv forberede sig, ved at kende til nogle af de kriterier, som elitedansere udtages på baggrund af. Følgende egenskaber er centrale til audition:

1. Danseniveau – træneren kigger på danserens tekniske kunnen indenfor forskellige stilarter.

2. Udtrykudstråling og evne til at “brænde igennem” – træneren kigger på om danseren fanger opmærksomhed og viser personlighed i sine bevægelser.

3. Motivation & vilje – træneren lægger mærke til om danseren har engagement, høj træningsmoral og positiv indstilling, så man ikke lader sig ikke slå ud af udfordringer.

4. Fysisk grundform – træneren kigger på danserens kondition, styrke, smidighed.

 

God forbederelse, vi glæder os til at se dig. Tryk her og send os allerede din ansøgning i dag!

Tilmelding til Eliteskolen/konkurrencehold

Tilmelding for elitedansere åbner HER den 1. august og skal ske inden d. 18. august. Prisen for hvert enkelt elite-/konkurrencehold er forskellig og oplyses til den enkelte dansere. Prisen dækker træning, trænerudgifter (transport, coaching) og konkurrencegebyr til nationale turneringer.

 

Hvordan tilmelder man sig andre hold?

Du kan altid løbende tilmelde dig andre dansehold gennem hele sæsonen og prisen reguleres herudfra. Man tilmelder sig én sæson ad gangen. Første sæson løber fra 19.08.2019 til 15.12.2019 og anden sæson fra 6.01.20 til 8.05.20.

Hvis du ikke er sikker på hvilke hold, som passer til dig, kan du prøve dem af GRATIS i prøveugen. Du kan prøve alle de hold, som du vil – du skal bare huske tilmelde dig inden prøveugen her.

 

VIP-medlemsskab

Som elitedanser, har man mulighed for at tegne et VIP-medlemskab, der giver adgang til alle hold på Planums studier i hele landet. Dette er løsningen for de dansere, der ønsker at danse mest muligt. Du kan læse om de forskellige VIP-pakker nedenunder og tilmelde dig ved at klikke på navnet.

 

VIP Premium: giver fri adgang til alle dansehold i alle byer. Ved VIP Premium er alle almindelige træninger for Eliteskolen inkluderet.

VIP Gold: giver fri adgang til alle dansehold i enten Aarhus eller Odense. Ved VIP Gold er alle almindelige træninger for Eliteskolen inkluderet.

VIP Light: giver adgang til alle dansehold i enten Aarhus eller Odense – på nær Andreas Choreo Class og Thomas Millers Masterclass. Ved VIP Light er alle almindelige træninger for Eliteskolen inkluderet.

Eliteskolen har både faste og assisterende undervisere, som alle har erfaring med elitehold. Underviserne har selv danset på elitehold i mange år og ved, hvad der skal til for at skabe resultater. Som danser får man varetaget sin undervisning af kvalificerede og top motiverede trænere, der udgør nogle af Danmarks mest vindende koreografer. Tjek Eliteskolens trænerteam ud her:

 

1. Andrea Kjær (koreograf og træner) 

2. Jonas Storheim (koreograf)

3. Toby Deedaran (assisterende koreograf)

5. Sabina Pedersen (assisterende træner)

6. Niels Berglund (assisterende træner)

7. Bennit Niyonkinzo ( fast fysioterapeut I coach I fysisk træner)

Feel like dancing? You came to the right place!