Grunduddannelse

1-årig Grunduddannelse i dans

Planum er indgået i et samarbejde om Dansestudiets 1-årige Grunduddannelse. Planum søger at berige det jyske dansemiljø med en høj teknisk grunduddannelse, der fokuserer på at modne, styrke og udvikle sine elever ved konstant at udfordre dem for at realisere deres fulde potentiale. Grunduddannelsen favner bredt og indeholder forskellige stilarter i en kreativ sammensmeltning, der skal forberede eleven på en fremtid med dans og performance.

1. At give eleven en solid og alsidig basisuddannelse på et teknisk højt niveau, hvorfra der kan søges optagelse på videregående uddannelser

2. At sikre en maksimal udnyttelse og udvikling af den enkelte elevs fysiske, kreative, kunstneriske og personlige potentialer og kompetencer

3.Tre gange årligt afholdes der individuelle samtaler, der sikrer en løbende vurdering af den enkelte elevs udvikling og opnåelse af personlige mål.

Praktiske fag: 
Urban: Hip Hop – House – Floor work – Street Jazz  Modern/Contemporary Dance: Horton – Limón – Graham – Release  Klassisk Ballet  
Jazz: Modern – Traditional – Musical  
Yoga/Stræk  
Akrobatik  
Fysisk træning  
Koreografi 
Improvisation 
Street art  
Kunst og kultur

Der afholdes eksamen i Modern Dance, Klassisk Ballet og Jazz.

Teoretiske fag:  
Danseteori  
Dansehistorie  
Anatomi / Fysiologi  
Skadesbehandling 
Massage

Der afholdes eksamen i anatomi og fysiologi, dansehistorie og danseteori

Workshops:  
Stage Presence  
Workshops med gæstelærere

Projektforløb: 
 Projektforløb med eksterne samarbejdspartnere. 

Studietur:
Studietur til New York City

Elevforestilling:
Undervisningen er tilrettelagt mod, at eleverne opnår sceneerfaring og elevforestillingen vægtes højt i uddannelsesforløbet. 

Forestillingen bliver sat op på byens dansescene.

Eksamen og diplom:
Efter gennemført uddannelse udstedes karakterblad, diplom og en personlig udtalelse. Overstiger fraværet 15 % i et fag, er faget ikke bestået. Overstiger det samlede fravær 15 %, udstedes der ikke diplom.
 

Undervisningsform

Daglig undervisning i tidsrummet 9:30-14:00
 
Gruppeundervisning og individuel undervisning. 
Soloopgaver. 
Teoretiske studier med hjemmeopgaver.
Studiebesøg. 
Som elev på Grunduddannelsen, træner du gratis på Dansestudiets åbne klasser

Generelle betingelser for uddannelsen

Dresscode
Piger:
Langt hår samlet og ansigtet frit. Ingen smykker. 
Ballet: pink tights, sort dragt, pink eller hvide balletsko. 
Modern: sorte tights, sort dragt, bare fødder.  
Contemporary: Loose fit. 
Jazz: sorte tights, dragt i valgfri farve, bare fødder. 
Urban: Street wear, sneakers

Drenge:  
Ballet: sorte tights, hvid stramtsiddende undertrøje, sorte balletsko. 
Modern: sorte tights, sort eller hvid stramtsiddende undertrøje, bare fødder. 
Contemporary: Loose fit. 
Jazz: sorte tights, undertrøje i valgfri farve, bare fødder.  
Urban: Street wear, sneakers

Optagelsesprøve 2018

Optagelsesprøve: 16. juni 2018, kl. 11:00-14:00
Ansøgningsfrist: 8. juni 2018

Optagelsesprøven består af klasser i Klassisk Ballet og Moderne/Contemporary samt en personlig samtale.

Bedømmelsen foretages af en jury bestående af lærere og rektor på uddannelsen. Der optages max. 15 elever.

Gebyr: kr. 450,- (refunderes ikke). Indbetales senest ved ansøgningsfristens udløb.

Pris

Uddannelsesafgift: kr. 42.000 
Uddannelsesafgiften skal være skolen i hænde senest d. 1. juli 2018 
Afgiften kan betales i 3 rater: 1. juli 2018, 1. oktober 2018 og 1. januar 2019 
Ved betaling i rater er prisen kr. 15.000,- pr. rate.

Depositum:
Kr. 4.200,- 
Indbetales senest d. 1.juli 2018 
Beløbet refunderes efter gennemført uddannelse. 
Afbrydes uddannelsen under forløbet refunderes beløbet ikke.

Materialeudgifter:  
kr. 500,- årligt.

Studietur: 
Egenbetaling til studieturen ca. kr. 6.000,- (beløbet er ekskl. lommepenge). 

Betaling:
Beløb kan indbetales direkte til Planum

Lærerfakultet

Anne-Teresa Njust Høj: Urban stilarter, koreografisk arbejde, anatomi / fysiologi, massage, skadesbehandling og fysioterapeut på Uddannelsen. 
Uddannet danser i Danmark og San Francisco indenfor Urban dance, Jazz og Moderne. Hun er en erfaren underviser og udøvende danser. Anne-Teresa er desuden uddannet fysioterapeut og inddrager sin viden herfra aktivt i undervisningen. Derudover underviser hun på danselinjen på Viby Efterskole. 
 
Annika Ernst: Ballet, Graham, Koreografisk arbejde og improvisation.
Uddannet danser fra Dansestudiets Professionelle Uddannelse og er en del af kompagniet Sally Likes To Dance.
  
Britta Egebjerg: Street Art, Kunst & Kultur, Kunstfotograf, Kunstformidler, Foredragsholder og Kunstrådgiver. 
Uddannet Kaospilot. 

Jesper Hermansen: Akrobatik og Contemporary.
Jesper har en baggrund i gymnastikkens verden med mange år på elite- og repræsentationshold i DGI, samt Flying Superkids. Han har taget Dansestudiet Aarhus’ grunduddannelse og er danser i dansekompagniet Sally Likes To Dance. Ved siden af underviser han på Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole i blandt andet dans og springgymnastik. 

Sarah Holm Jacobsen: Horton og Jazz.
Graduerede i 2015 som danser fra Dansestudiets Professionelle Uddannelse. Studieophold og kurser i London, Paris og New York. Medlem af dansekompagniet Sally Likes To Dance. Desuden er Sarah fast underviser på Levring Efterskoles danselinie. 

Susanne Holm: Workshops i bl.a. stagepresence.
Indehaver af Dansestudiet Aarhus og rektor på uddannelsen. Kunstnerisk leder af Sally Likes To Dance. Uddannet i New York, London og Paris som danser, koreograf og dansepædagog.

Andre undervisere & gæsteundervisere: Professor Lock, Nicolai Fjeldsted, David Cottle, Rhian Duncan og mange flere.

Du skal fremsende en skriftlig ansøgning til info@planum.dk indeholdende nedenstående oplysninger.

Foto vedlægges ansøgningen

Navn

Adresse

Fødselsdato

Statsborgerskab

Telefon

Uddannelse (folkeskole, gymnasium, videregående uddannelse)l

Dansetræning (erfaring)

Teater/musical/performance/musik-erfaring

Erhvervserfaring

Fritidsinteresser

Begrundelse for at søge optagelse på uddannelsen

Ansøgers underskrift. Underskrives af forældre/værge, hvis ansøgeren er under 18 år

 

Ansøgning sendes til Planum på info@planum.dk 

Feel like dancing? You came to the right place!

TILMELD DIG HER!